Ο ΕΔΣΝΑ έχει λόγο ύπαρξης:ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, με προάσπιση του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών του και κοινωνικό έλεγχο των δράσεων

Κυριακή, 16 Ιουλίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΔΣΝΑ ΓΙΑ ΕΟΑΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ                                                13-07-2017
        ΣΤΟΝ Ε.Δ.Σ.Ν.Α
             image (4).jpeg
                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας, στην συνεδρίαση -συμπτωματικά και με ξεχωριστές δικαιολογίες απουσίαζαν για τόσο κρίσιμα θέματα και οι τρείς συνδικαλιστές της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ - που πραγματοποιήθηκε στις 13-07-2017 αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω:

1. Σχετικά με το σχέδιο νόμου για ««Τροποποίηση του Ν.2939/2001 - Συσκευασίες και εναλλακτική  διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις»» που πρόκειται να καταθέσει  στη Βουλή η Κυβέρνηση, διαπιστώνεται ότι: Ο ιδιωτικός τομέας  αναδεικνύεται σε τελικό διαχειριστή – αντί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - και υπέρτατο ρυθμιστή όλων των έργων και εργασιών της ανακύκλωσης,  όχι μόνο των απορριμμάτων συσκευασίας αλλά και των λεγόμενων «άλλων προϊόντων» στα οποία ρητά εντάσσονται και τα απορρίμματα εντύπων και γραφικής ύλης αλλά και τα βιοαπόβλητα, που τα δύο αυτά κλάσματα αποτελούν το μισό και πλέον βάρος των παραγόμενων απορριμμάτων. Οι ΟΤΑ και οι αρμόδιοι ΦοΔΣΑ περιορίζονται στο ρόλο του συνεργάτη, του δεύτερου, του εκτελεστή εντολών και του ελεγχόμενου. Και τα Τοπικά Δημοτικά Σχέδια;; Και ο κυρίαρχος τάχα ρόλος των Δήμων και των ΦοΔΣΑ σε όλη την αποκεντρωμένη όπως η Κυβέρνηση διακήρυττε διαχείριση των απορριμμάτων που πάνε;;
Φορείς για την εναλλακτική διαχείριση των  αποβλήτων συσκευασίας ή για κάθε ρεύμα αποβλήτων άλλων προϊόντων, είναι οι: ΣΣΕΔ (συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρησης) και οι ΑΣΕΔ (ατομικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρησης) και επιβάλλεται από το προτεινόμενο νομοσχέδιο να είναι νομικά πρόσωπα που λειτουργούν υπό τον τύπο ανώνυμης  εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή αστικής εταιρείας  και έχει ως  αποκλειστικό  καταστατικό ή εταιρικό  σκοπό, την οργάνωση και λειτουργία εγκεκριμένου από τον Ε.Ο.ΑΝ ((Ελληνικός Οργανισμός ΑΝακύκλωσης)  Σ.Ε.Δ. Δικαίωμα συμμετοχής στα συστήματα αυτά έχουν οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού και η ΚΕΔΕ σε συνεργασία με τους παραγωγούς ή διαχειριστές. Εκεί όπου μεγιστοποιείται το πρόβλημα είναι ότι  το προτεινόμενο νομοσχέδιο, αφαιρεί ουσιαστικά τις αρμοδιότητες των Δήμων, όπως αυτές περιγράφονται στον Ν.3463/2006, άρθρο 75. Στον κώδικα Δήμων ο Δήμος έχει αρμοδιότητα στην αποκομιδή και διαχείριση ενώ στο σχέδιο νόμου που προτείνεται, αυτοί πλέον υποχρεούνται να λειτουργούν με πολιτικό προϊστάμενο τον ΕΟΑΝ.
Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής αρμόδιος φορέας για την διαχείριση, αποθήκευση, ανακύκλωση, μεταφορά των απορριμμάτων καθώς και οι (ΦΟΔΣΑ), με το σχέδιο νόμου για την τροποποίηση του Ν.2939/2001 παύει να έχει δικαίωμα συμμετοχής στα συστήματα αυτά. Δηλαδή για το σύνολο των απορριμμάτων, πρώτο βιολί θα είναι οι Ανώνυμες Εταιρείες και οι ΟΤΑ στο ρόλο του παρία.
Ολοι γνωρίζουν ότι ο ΕΔΣΝΑ σε συνεργασία με τους Δήμους της Αττικής εδώ και 23 χρόνια διατηρεί και λειτουργεί πρόγραμμα διαλογής χαρτιού και εντύπων στην πηγή, είναι γνωστό ότι ο φορέας έχει επενδύσει σε προσωπικό μηχανήματα-αυτοκίνητα κάδους, προκειμένου να υλοποιεί αυτό το πρόγραμμα. Μάλιστα το τελευταίο έτος με αξιόλογες πρωτοβουλίες το έχει επεκτείνει στα σχολεία και τις Δημόσιες Υπηρεσίες. Αντί η Κυβέρνηση να αξιοποιήσει το δίκτυο αυτό που για την Αττική έχει ένα βαθμό ωριμότητας, γυρίζει πίσω στην καλή θέληση του Ιδιωτικού Τομέα.
Μας βρίσκει απέναντι το σχέδιο νόμου. Ζητάμε να ενταχθούν και οι ΦοΔΣΑ στου δικαιούμενους να συμμετέχουν στα ΣΣΕΔ χωρίς άλλες προϋποθέσεις.
Ζητάμε για το χαρτί και τα έντυπα να ανατεθεί ο ρόλος του ΣΣΕΔ  στους ΦοΔΣΑ ή σε ενώσεις δήμων που το επιθυμούν και να απεγκλωβιστεί η ανακύκλωση από τα συμφέροντα του ιδιωτικού τομέα.
Γνωρίζουμε καλά ότι τα όποια κόστη των προγραμμάτων ανακύκλωσης ΔΕΝ τα πληρώνει ο ιδιωτικός τομέας μετακυλούνται, στα γνωστά κορόϊδα, στον κόσμο της εργασίας.
2. Σχετικά με το θέμα των απασχολούμενων στον ΕΔΣΝΑ συμβασιούχων. Μετά από παρέμβαση του προέδρου του σωματείου μας με αντιπροσωπεία συναδέλφων συμβασιούχων στην Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ στις 12-07-2017 πήραμε την διαβεβαίωση της Αντιπροέδρου ότι το θέμα τους θα συζητηθεί στην ημερήσια διάταξη της επόμενης Εκτελεστικής στις 19-07-2017. Οι συνάδελφοι μας συμβασιούχοι είναι απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων του Συνδέσμου, έχουν εκπαιδευθεί στο δύσκολο αντικείμενο του φορέα μας και παράγουν ουσιαστικό έργο καλύπτοντας πάγιες ανάγκες.
Ζητάμε από την Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ την ανανέωση των συμβάσεων τους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 και την κάλυψη των πάγιων αναγκών με μόνιμο προσωπικό.
                                                                    ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ                                                                  Ι. ΠΑΣΧΑΛΗΣ   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου