Ο ΕΔΣΝΑ έχει λόγο ύπαρξης:ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, με προάσπιση του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών του και κοινωνικό έλεγχο των δράσεων

Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ Ε.Δ.Σ.Ν.Α: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΙΟΥ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ                         09-05-2018
                  ΣΤΟΝ Ε.Δ.Σ.Ν.Α
                            image (4).jpeg
                                                                                      ΠΡΟΣ: κ. Ι. Πασχάλη
                                                                                                    κ. Β. Πετρόπουλο
                                                                                                    κ. Α. Στρατογιάννη
                                                                                                    κ. Κ. Μνηματίδη
                                                                                                    κ. Σ. Νάνο                                                                          
                                                                                                    κ. Η. Λιβανόπουλο
                                                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΙΟΥ


Την ΠΕΜΠΤΗ 10-05-2018 και ώρα 11:30  καλούνται τα μέλη του Δ.Σ του σωματείου και οι εκπρόσωποι των παρατάξεων που δεν αντιπροσωπεύονται στο Δ.Σ,  να παρευρεθούν στην συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο του 6ου ορόφου των κεντρικών  γραφείων του ΕΔΣΝΑ, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον αιφνίδιο αποκλεισμό των εργαζομένων στα γραφεία από την πρόβλεψη απασχόλησης κατά τις Κυριακές, αλλά και γενικότερα θέματα που δημιουργούνται από το έγγραφο των Επιθεωρητών εργασίας.  
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναιτιολόγητη καθυστέρηση της καταβολής  σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Νόμου 4483/17, καθώς και της καταβολής σε χρήμα του εξωδικαστικού συμβιβασμού.
3.  Ενημέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιτάχυνση των διαδικασιών αναγνώρισης της προϋπηρεσίας των συναδέλφων αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις δικαστικές αποφάσεις.
4. Ενημέρωση για τα Β.Α.Ε και τις κινητοποιήσεις που έχουν γίνει. Αξιολόγηση υπαλλήλων και κινητοποίηση που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ στην οποία συμμετέχει και η ΠΟΕ ΟΤΑ την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΜΑΙΟΥ με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος των ελαστικών σχέσεων εργασίας.
 
                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ


                                               Γ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

https://docs.google.com/document/d/10uoqAwPa1loKHs8647aFH9ndebyfmqVqHra-FTuyHAI/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου