Ο ΕΔΣΝΑ έχει λόγο ύπαρξης:ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, με προάσπιση του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών του και κοινωνικό έλεγχο των δράσεων

Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018

Να επιστραφεί στην εργοδοσία ο «κώδικας δεοντολογίας» του ομίλου «ΕΛΛΑΚΤΩΡ»Να επιστρέψουν στην εργοδοσία και στα διευθυντικά στελέχη του ομίλου «ΕΛΛΑΚΤΩΡ» τον «κώδικα δεοντολογίας» που τους ζητούν να υπογράψουν, καλούν τους εργαζόμενους η Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας και η Επιτροπή Αγώνα Μισθωτών Τεχνικών. Τις τελευταίες μέρες οι εκπρόσωποι του ομίλου μοιράζουν στους εργαζόμενους το εν λόγω κείμενο, το οποίο έχει εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις 29/7/2016, «με την απαίτηση να το υπογράψουν δηλώνοντας ότι έλαβαν γνώση και συμμορφώνονται», όπως καταγγέλλουν.

Εργαζόμενοι και εργοδότες δεν είναι μια «οικογένεια»

«Θεωρήσαμε αναγκαίο να ισχυροποιήσουμε το Σύστημα Εσωτερικής Κανονιστικής Συμπεριφοράς σε όλα τα επίπεδα», εξηγεί στον πρόλογο του «κώδικα» ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Προσθέτει ακόμα πως η εισαγωγή του «κώδικα» «ενισχύει περαιτέρω το κοινό πλαίσιο αρχών που πρέπει να τηρείται από όλους μας», ως ένα στοιχείο «που καθορίζει την εταιρική μας κουλτούρα και διασφαλίζει την υγιή ανάπτυξη τόσο του Ομίλου όσο και των μελών του».
«Ούτε μια οικογένεια είμαστε, ούτε στο ίδιο τραπέζι τρώμε, ούτε τα ίδια συμφέροντα έχουμε»,απαντούν οι οικοδόμοι, στην αξίωση της εργοδοσίας να στοιχίσει τους εργαζόμενους πίσω από την… κουλτούρα της και τις αρχές της. Όπως υπογραμμίζουν, ο «κώδικας» δεν είναι ένα κείμενο που επιχειρεί να προστατέψει το εταιρικό απόρρητο, δεσμεύοντας τους μετόχους και άλλα στελέχη έναντι των ανταγωνιστών, αλλά απευθύνεται «στους απλούς εργαζόμενους, τους οικοδόμους, τους μηχανικούς, τους υπαλλήλους γραφείου, τους αυτοαπασχολούμενους και τις άλλες ειδικότητες, καλώντας τους να συμμορφωθούν με τις κατευθύνσεις που θέτει»
«Η τήρηση των αξιών, αρχών και κανόνων του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας αποτελεί συλλογική ευθύνη του συνόλου του στελεχιακού δυναμικού του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι όλοι οι εργαζόμενοι, οι υπεργολάβοι, οι προμηθευτές και οι συνεργάτες του Ομίλου μοιραζόμαστε τις βασικές αξίες του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Αυτό περιλαμβάνει και όλους τους υπαλλήλους, που εργάζονται με συμβάσεις μερικής απασχόλησης ή ορισμένου χρόνου», διευκρινίζει χαρακτηριστικά ο «κώδικας»…
Στο πλαίσιο αυτό, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι σχολίασαν εύστοχα πως η εργοδοσία επιδιώκει να φτιάξει το δικό της «Σύνταγμα» για τους υπαλλήλους της.
Μεταξύ άλλων, ο εν λόγω «κώδικας» προβλέπει πως οι εργαζόμενοι οφείλουν να ασκούν «οποιαδήποτε δραστηριότητα που αφορά στην ενεργό ανάμειξή μας στην πολιτική εκτός του πλαισίου της εργασίας μας», ενώ προσθέτει πως «δεν παρέχουμε οικονομική ενίσχυση σε πολιτικά κόμματα και οργανώσεις ή εκπροσώπους τους». Με άλλα λόγια, όπως σχολιάζουν οικοδόμοι και επιτροπή αγώνα, «απαγορεύονται οι πολιτικές απόψεις στο χώρο δουλειάς», ενώ η συνδικαλιστική δράση ποινικοποιείται είτε άμεσα, «με την απαγόρευση δημοσίευσης οποιασδήποτε καταγγελίας μπορεί η εργοδοσία να θεωρήσει ότι βλάπτει τον όμιλο», είτε έμμεσα, μέσα από τη «σύγκρουση συμφερόντων» που προκύπτει όταν «ο εργαζόμενος κληθεί να υπερασπίσει τα δικά του συμφέροντα ή και άλλου νομικού προσώπου».
Συνολικά οι εργαζόμενοι θεωρούνται «υποχρεωμένοι» να ενεργούν «προασπίζοντας το συμφέρον του ομίλου μας», ενώ προτρέπονται να αναφέρουν «παρατυπίες, παραλείψεις ή αξιόποινες πράξεις»,με τη διαβεβαίωση μάλιστα για την «προστασία της ανωνυμίας» και την «εμπιστευτικότητα των στοιχείων» τους. «Το «Σύνταγμα» του «ΕΛΛΑΚΤΩΡ» είναι ένα άθλιο κείμενο που καλούμε τους εργαζόμενους να μην το υπογράψουν και να το επιστρέψουν πίσω ως απαράδεκτο, γιατί επιχειρεί να περιορίσει, να βάλει εμπόδια σε συνδικαλιστικές – πολιτικές ελευθερίες και δικαιώματα που έχουν κατακτηθεί με αγώνες…Οι εργαζόμενοι δρουν και αγωνίζονται με βάση τα συμφέροντά τους, διεκδικώντας βελτίωση των όρων δουλειάς. Δεν θα αποδεχτούν, δεν θα συμμορφωθούν, δεν θα υπογράψουν τη δεοντολογία της εργοδοσίας και τα «συντάγματα» που εκπονεί για να καλλιεργήσει ότι «όλοι μια οικογένεια είμαστε»», σημειώνουν οι οικοδόμοι.

«Πρωτοπόρος» όμιλος στην κούρσα της αντεργατικής επίθεσης

«Πρωτοπόρος» στην κούρσα «της αντεργατικής επίθεσης του ΣΕΒ και των υπόλοιπων εργοδοτικών φορέων για το ξήλωμα όσων δικαιωμάτων έχουν απομείνει» αναδεικνύεται ο όμιλος «Ελλάκτωρ», επισημαίνει η επιτροπή αγώνα. Υπενθυμίζει ότι η ίδια επιχείρηση πριν από δύο περίπου χρόνια επιχείρησε να επιβάλει νέο τύπο Συμβάσεων στους εργαζόμενους με «μπλοκάκια», αρχικά στους μηχανικούς μιας θυγατρικής («BIOSAR»)«Με τις τότε προτεινόμενες Συμβάσεις επιχείρησε να εισαγάγει το αγγλικό Εμπορικό Δίκαιο», περιλαμβάνοντας μια σειρά από καταχρηστικούς όρους (στέρηση μισθού σε περίπτωση απουσίας λόγω ασθένειας ή τραυματισμού, απόλυση για απουσία διάρκειας 15 ημερών αθροιστικά μέσα στο έτος, υποχρέωση εργασίας στο εξωτερικό χωρίς κάλυψη εξόδων για ασφάλιση Υγείας, εμβολιασμούς και βίζα, παραπομπή στα δικαστήρια της Αγγλίας ή της Ουαλίας για να βρει ο εργαζόμενος το δίκιο του).
Υπενθυμίζει ακόμα πως η εργοδοσία είχε απολύσει για εκδικητικούς λόγους μια εργαζόμενη η οποία δεν είχε δεχθεί να υπογράψει την κατάπτυστη σύμβαση«Ο όμιλος δεν δέχτηκε την επαναπρόσληψη παρά τις σχετικές συστάσεις κρατικών υπηρεσιών, προκειμένου να τιμωρήσει την εργαζόμενη που τόλμησε να απευθυνθεί στο Σωματείο της (Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών) για να διεκδικήσει τα δικαιώματά της συλλογικά. Παρ’ όλα αυτά δεν κατάφερε να προχωρήσει την αλλαγή των συμβάσεων και ανακάλεσε τα κατάπτυστα συμφωνητικά υπό την πίεση των αγώνων μας», σημειώνει.
Η επιτροπή τονίζει πως οι εργαζόμενοι έχουν πείρα ώστε να αποφύγουν τις παγίδες που στήνει η εργοδοσία «για να τους εγκλωβίσει σε τωρινούς και μελλοντικούς σχεδιασμούς της» και διαμηνύει στον όμιλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ» και συνολικά στους εργοδότες πως με τους «κώδικες» και τους «κανονισμούς» δεν θα καταφέρουν «να βάλουν στο γύψο το εργατικό κίνημα, ούτε να καταστείλουν την ανάπτυξη των αγώνων».
http://ergasianet.gr/2018/05/04/%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BF-%CE%BA%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου