Ο ΕΔΣΝΑ έχει λόγο ύπαρξης:ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, με προάσπιση του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών του και κοινωνικό έλεγχο των δράσεων

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΟΕ-ΟΤΑ: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα εργασιών για το 44ο & 45ο ενδιάμεσο ΣυνέδριοΜε ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΟΕ-ΟΤΑ γνωστοποιεί το πρόγραμμα των εργασιών για το 44ο Καταστατικό-Οργανωτικό και 45ο Ενδιάμεσο Συνέδριο της Ομοσπονδίας που είναι προγραμματισμένα να διεξαχθούν στις 5,6 και 7 Δεκεμβρίου στην Αθήνα στο Ξενοδοχείο «Novotel Athens» (Μιχ. Βόδα 4-6).

Συγκεκριμένα:

Πρόγραμμα Εργασιών 44ου Καταστατικού-Οργανωτικού Συνεδρίου
ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
      08.00 – 10.00:        Προσέλευση συνέδρων.
      10.00 – 10.30:        Νομιμοποίηση συνέδρων. – Έλεγχος απαρτίας.
      10.30 – 10.45:        Εκλογή Προεδρείου.
      10.45 – 11.15:        Εισήγηση για τις Καταστατικές-Οργανωτικές αλλαγές.
      11.15 – 11.45:        Ερωτήσεις-Απαντήσεις.
      11.45 – 14.30:        Τοποθετήσεις για τις Καταστατικές-Οργανωτικές αλλαγές.
      14.30 – 17.00:        Διάλειμμα.
      17.00 – 20.00:        Τοποθετήσεις για τις Καταστατικές-Οργανωτικές αλλαγές.
      20.00 – 21.00:        Ψηφοφορίες για τις Καταστατικές-Οργανωτικές αλλαγές.
                   21.00:        ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ  44ου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ.


Πρόγραμμα Εργασιών 45ου Ενδιάμεσου Συνεδρίου
ΤΡΙΤΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
      09.00 – 09.30:        Προσέλευση συνέδρων.
      09.30 – 10.00:        Νομιμοποίηση συνέδρων – Έλεγχος απαρτίας.
      10.00 – 10.15:        Εκλογή Προεδρείου.
      10.15 – 11.00:        Εισήγηση για το Πρόγραμμα Δράσης.
 11.00 – 11.15:       Πρόταση του Γενικού Συμβουλίου για Διαγραφές Συλλόγων.
      11.15 – 12.00:        Ερωτήσεις – Απαντήσεις.
      12.00 – 14.30:        Τοποθετήσεις συνέδρων για το Πρόγραμμα Δράσης.
      14.30 – 17.30:        Διάλειμμα.
      17.30 – 20.30:        Τοποθετήσεις για το Πρόγραμμα Δράσης.
                   20.30:        ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1ης ΗΜΕΡΑΣ  του 45ου ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ.

                                       ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
      09.30 – 13.30:        Τοποθετήσεις συνέδρων για το Πρόγραμμα Δράσης.
      13.30 – 14.00:        Κλείσιμο για το Πρόγραμμα Δράσης.
      14.00 – 14.15:        Ψηφοφορία για το Πρόγραμμα Δράσης.
      14.15 – 15.00:        Έγκριση ψηφισμάτων.
              15.00:       ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 45ου ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ.
                            
Όσον αφορά τις διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν για την συμμετοχή των συνέδρων η ΠΟΕ-ΟΤΑ υπενθυμίζει τα εξής:
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ:
Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της Π.Ο.Ε.–Ο.Τ.Α.:
«Ταμειακά τακτοποιημένος θεωρείται ο Σύλλογος-Μέλος, που δεν οφείλει στην Ομοσπονδία και την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. συνδρομές πάνω από δύο (2) συμπληρωμένους μήνες.»
Η μηνιαία συνδρομή κατά φυσικό μέλος είναι 0,60 ευρώ και περιλαμβάνει και την συνδρομή στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Ο Σύλλογος υποχρεούται στην καταβολή των συνδρομών για τα εγγεγραμμένα Μέλη του, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Πρακτικό Αρχαιρεσιών για την εκλογή Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία.
Η μηνιαία αυτή συνδρομή θα αποδίδεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και μόνο στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, στο λογαριασμό με αριθμό 5118071303640 (IBANGR1001721180005118071303640), προκειμένου να αποφύγουμε τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί στο παρελθόν από τη μη σωστή απόδοση των συνδρομών τόσο στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. όσο και στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Στην τραπεζική απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται ο καταθέτης-Σύλλογος.
Μετά την κατάθεση ο κάθε Σύλλογος θα στέλνει υποχρεωτικά στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.  αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης στη τράπεζα.
Η πιστή εφαρμογή των πιο πάνω είναι απαραίτητη, προκειμένου στα Συνέδρια της Ομοσπονδίας μας, αλλά και της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να μη δημιουργηθούν προβλήματα με την οικονομική τακτοποίηση των Συλλόγων και της Ομοσπονδίας μας αντίστοιχα.
Για την συμμετοχή των Αντιπροσώπων των Συλλόγων-Μελών της Ομοσπονδίας στα Συνέδρια του Δεκεμβρίου 2016, θα πρέπει να εξοφληθούν οι Συνδρομές που οφείλονται τουλάχιστον για το διάστημα μέχρι 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016.

  • ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
Οι Αντιπρόσωποι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο 44ο Καταστατικό-Οργανωτικό και το 45ο Ενδιάμεσο Συνέδριο είναι αυτοί που έχουν εκλεγεί σύμφωνα με το άρθρο 48 του ισχύοντος καταστατικού της Ομοσπονδίας δηλ. την χρονική περίοδο από την 1 Δεκεμβρίου 2014 έως τις 12 Απριλίου 2015.Όσοι Αντιπρόσωποι έχουν εκλεγεί μετά την 12η Απριλίου 2015 έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο στο 44ο Καταστατικό-Οργανωτικό και το 45ο Ενδιάμεσο Συνέδριο, ασχέτως αν η θητεία τους είναι διετής ή τριετής.

  • ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ:
Η μετακίνηση, διαμονή και διατροφή των Αντιπροσώπων στο 44οΚαταστατικό-Οργανωτικό και το 45ο Ενδιάμεσο Συνέδριο της Ομοσπονδίαςείναι με ευθύνη και δαπάνη των Συλλόγων-Μελών της Ομοσπονδίας. Το ίδιο ισχύει και για όσους συμμετέχουν στο Συνέδριο με την ιδιότητα του Παρατηρητή.
Όσοι επιθυμούν να διανυκτερεύσουν στο Ξενοδοχείο «NOVOTELATHENES», κατά την κράτηση πρέπει να δηλώνουν ότι συμμετέχουν στα Συνέδρια της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για να κάνουν χρήση της προσφοράς του Ξενοδοχείου για τους Συνέδρους που είναι:
  1. Δίκλινο Δωμάτιο: 84,00 ευρώ.
  2. Μονόκλινο Δωμάτιο: 74,00 ευρώ.
Οι παραπάνω τιμές είναι ανά δωμάτιο, ανά ημέρα και περιλαμβάνουν όλους τους φόρους και Αμερικάνικο πρωινό σε μπουφέ.
Για τον τρόπο κράτησης των δωματίων θα υπάρξει τις επόμενες ημέρες νέα ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.

  • ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ:
Οι Σύλλογοι-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. οφείλουν έγκαιρα να γνωστοποιούν στην Ομοσπονδία τους Συνέδρους που δηλώνουν παραίτηση ή έχουν συνταξιοδοτηθεί και να αντικαθίστανται από τους αναπληρωματικούς.
Για να γίνει αντικατάσταση, είναι απαραίτητο να κοινοποιούνται στην Ομοσπονδία από το Σύλλογο:
α. Η έγγραφη-ενυπόγραφη παραίτηση του Αντιπροσώπου.
β. Διαβιβαστικό του Συλλόγου που να αναφέρει και τον αντικαταστάτη του.
γ. Σε περίπτωση παραίτησης ή συνταξιοδότησης από την υπηρεσία έγγραφο του Συλλόγου που να ενημερώνει την Ομοσπονδία και να αναφέρει τον αντικαταστάτη του.

  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:
Συνημμένα σας στέλνουμε και σχέδια με το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ των Συνεδρίων (τα οποία δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμα) προκειμένου να προγραμματίσετε την προσέλευση, διαμονή και αναχώρησή σας.
http://www.aftodioikisi.gr/ota/poe-ota-anakoinothike-to-programma-ergasion-gia-to-44o-45o-endiameso-sinedrio/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου