Ο ΕΔΣΝΑ έχει λόγο ύπαρξης:ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, με προάσπιση του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών του και κοινωνικό έλεγχο των δράσεων

Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ                               19-02-2018
        ΣΤΟΝ Ε.Δ.Σ.Ν.Α
              image (4).jpeg

                                                                                  ΠΡΟΣ:     κ.  Ι.  Πασχάλη
                                                                                                    κ. Β. Πετρόπουλο
                                                                                                    κ. Α. Στρατογιάννη
                                                                                                    κ. Κ. Μνηματίδη
                                                                                                    κ.  Σ. Νάνο                                                                                                                                                                    
                                                                                                    κ.  Η. Λιβανόπουλο

                                                    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
      ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ


Την ΤΕΤΑΡΤΗ 21-02-2018 και ώρα 11:00  καλούνται τα μέλη του Δ.Σ του σωματείου  να παρευρεθούν στην συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί   στο γραφείο του 6ου ορόφου των κεντρικών  γραφείων του ΕΔΣΝΑ,  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:


1.  Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου     Εσωτερικών «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της χώρας».

2.  Λήψη απόφασης για την  μετακίνηση, διαμονή και διατροφή των Αντιπροσώπων στο 46ο Τακτικό Συνέδριο  της Ομοσπονδίας η οποία  θα γίνει με ευθύνη και δαπάνη των Συλλόγων.     

3.  Ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με την καταβολή σε χρήμα των ΜΑΠ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Νόμου 4483/17.                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

                                               Γ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

https://docs.google.com/document/d/1EX3BBQlXNCqEh4fGu0CnwtdCTEL62xUO5g6hUiW3qAg/edit#


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου